פתח תקווה – הקניון הגדול

פתח תקווה

03-5333234

הקניון הגדול, פתח תקווה