ירושלים- קניון מלחה קומה 2

ירושלים

02-5004462

קניון מלחה, ירושלים